Winkel en bovenwoning Moldovan

Dit nieuw gebouwde woon-/winkelpand vormt onderdeel van een straat met in eclectische stijl gebouwde panden die voornamelijk in het begin van de 20e eeuw zijn opgericht. Elementen hieruit, zoals de prominente middenpartij, het verticalisme en de decoratie vormen wederom de basis voor dit nieuwe pand.