Verbouwing en interieur Jeans Express Hengelo

Kenmerkend voor de grootscheepse verbouwing van deze winkel is het feit dat door het verwijderen van grote delen van de eerste- en tweedeverdiepingvloeren de verdieping als een volwaardige verkoopruimte bij de winkel betrokken is. Een zeer royale, luie trap draagt mede daartoe bij. Er is een ruimtelijk spectaculaire winkel ontstaan