Deze woning in de wijk Roombeek in Enschede is op een eigentijdse wijze uitgebreid en verbouwd. Belangrijke wensen van de bewoners waren dat de bestaande begane grond helemaal als woonkamer/keuken kon worden gebruikt en dat er op de verdieping een grote slaapkamer zou worden toegevoegd. Dit is gerealiseerd door op de beperkte ernaast een zelfstandig blokje met een tussenlid toe te voegen. Op de begane grond lukte het net om in een toch strakke opzet de vereiste nevenfuncties een plaats te geven.

De bouwmassa van de uitbreiding is, in een knik van de straat tussen twee hoofdmassa’s, heel terughoudend in een donkere kleur gehouden. Zij is ook gedraaid naar de richting van de naast gelegen woning zodat zij ten opzichte van de bestaande woning nog meer verzelfstandigd wordt en in de knik nog meer een schakel tussen de naastgelegen hoofdbouwen vormt. De voorgevel is grafisch opgelost waarbij verticale U profielen de massa nog slanker laten lijken. De grijze kleur daarvan komt terug in de zinken bekleding van het tussenlid.