Drienerstraat 27

In feite is deze winkel van oorsprong een originele zgn. “afdakswoning” uit ca. 1890. In de jaren 60 is de voorgevel geheel gewijzigd, foto links. Er is bekeken of een pui, passend in de originele bouwstijl, gemaakt zou kunnen worden. Dit bleek financieel niet haalbaar. Met een zeer beperkt budget is daarom getracht uit de jaren 60 pui een zo optimaal mogelijke, nieuwe pui te destilleren. Dit is gedaan door de beplating boven de kozijne te verwijderen en baksteen penanten op te metselen, waardoor meer sprekende, hoge kozijnen mogelijk werden. Deze zijn aan de bovenzijde, daar zich er achter een bestaand plafond bevind, voorzien van zgn. “shadowbox” beglazing. Aan de bovenzijde een eenvoudige goot, passend bij de originele bouwstijl.