Altijd nodig is een definitief ontwerp en meestal nodig is een vergunningaanvraag.

Bij het definitief ontwerp komen zaken aan de orde als

  • advies ontwerpkeuzes, dat wil zeggen ik overleg met u over allerlei zaken met betrekking tot het huis zoals ruimtelijke indeling, toe te passen materialen, afwerkingen, installaties etc.
  • het waar van toepassing inmeten en onderzoeken van de bestaande toestand
  • het maken van de de definitief ontwerptekeningen

De vergunningaanvraag is grotendeels een formeel en technisch onderdeel waarbij je kunt danken aan zaken als

  • overleg welstand en gemeente
  • Bouwbesluitberekeningen
  • technisch uitwerken (fundering-, vloeren- en dakplan etc.)
  • detaillering
  • vergunningaanvraag

Bij de start van het project is al aan de orde geweest of u ook werkzaamheden mijnerzijds voor de uitvoeringsfase wenst.

Bouwt u niet zelf dan is keuze van een aannemer aan de orde.

Klanten kiezen na advies vaak voor het vragen van prijzen bij meerdere aannemers. Ik beveel dat ten zeerste aan omdat je dan vrijwel altijd een betere prijs krijgt. Ik heb meervoudige prijsopgaven meegemaakt waarbij verschillen opliepen tot 40%, vaak is het verschil tussen de hoogste en laagste prijs 10-20%. Daarbij werkt de druk van de markt.

Voorwaarde is wel dat je appels met appels kunt vergelijken dus dat de prijsaanbiedingen wat inhoud en voorwaarden betreft gelijk zijn. Dus niet vuren- in plaats van hardhout en de ene aannemer met deze leveringsvoorwaarden en de andere met geheel andere en dergelijke. Daar kan ik voor zorgen met een werkomschrijving gecombineerd met voorwaarden (samen het zogenaamde bestek) plus uitgewerkte aanvraagtekeningen (zogenaamde bestektekeningen).

Met die stukken kunt u zelf naar aannemers stappen en prijsopgaven vragen of het, juridisch sluitend, door mij laten doen, de zogenaamde aanbesteding.

In het laatste geval verklaar ik formele aanbestedingsvoorwaarden van toepassing, zorg voor een begeleidend schrijven, een voorbeeld aannemingscontract, zo nodig (gescheiden) toelichting ter plaatse, het geven van antwoorden op aannemersvragen tijdens de calculatie en het correct en tijdig inleveren van de aanbestedingsstukken.

Zijn de prijzen bij mij binnen dan kan ik ook het volgende onderdeel tot en met de ondertekening van het contract verzorgen (de zogenaamde gunning). Ik vergelijk dan de prijzen, kijk of er geen hele grote fouten zijn gemaakt, kijk of alles wat gevraagd is, is meegenomen, vraag als het nodig is bij de aannemers na, overleg bij onverhoopte budgetoverschrijding met u over eventuele bezuinigingen, geef u een onafhankelijk(!) advies welke aannemer ik zou nemen, maak de contracten klaar en zorg dat deze door u en de aannemer worden ondertekend.

Is het zo ver dan treed de uitvoeringsfase in.

Dit valt in twee delen uiteen.

Enerzijds kan het zijn dat er nog tekeningen moeten worden uitgewerkt (ik probeer dat te vermijden door dit, in overleg met u, al bij het maken van de bestektekeningen te doen). Dit is een onderdeel dat niet ingrijpend hoeft te zijn, maar vaak in feite wel onvermijdelijk is.

Anderzijds moet iemand de uitvoering begeleiden onder meer om te zorgen dat wordt geleverd wat is gevraagd, eventuele aanpassingen te doen, vragen van de aannemer en installateur te beantwoorden, de planning plus eventueel meer- en minderwerk in de gaten te houden. Bij een nieuwbouw houd ik voor een en ander vaak (alleen strikt nodige) bouwvergaderingen. Tenslotte moet de bouw formeel worden opgeleverd.

De begeleiding van de uitvoering kunt u zelf doen of desgewenst door mij laten doen.

U kunt contact opnemen met het formulier, ook kunt u een email sturen of bellen naar 074 242 99 31.