In dit project is een winkel omgebouwd tot een een woning met een werkruimte voor een vrije beroepsbeoefenaar. Ook heeft er een uitbreiding plaatsgevonden. Kenmerkend is het het brede straatfront. Hierin zijn drie erkers opgenomen die een optimale benutting van het uitzicht op deze hoeklocatie mogelijk maken.