Deze woning uit de jaren zeventig is uitgebreid met een uitbouw boven de garage. Zij is in bouwmassa, materiaalkeuze en detaillering zorgvuldig aangepast aan de bestaande woning.