De bruikbare oppervlakte op de verdieping was in deze woning te klein. Daar het een fijnzinnig gedetailleerde woning uit de jaren 50 betreft, is getracht de uitbreiding ook zo fijnzinnig mogelijk en in stijl met de bestaande woning uit te voeren.