Woningbouwvereniging Welbions kocht dit zeer karakteristieke pand uit de Wederopbouwperiode aan om door middel van omvorming naar woningen de woon- en leefkwaliteit van dit deel van het centrum te verbeteren. Het ligt grotendeels aan een een bedieningsstraat waarvoor de gemeente een beleid voert om deze volwaardig en aantrekkelijk te maken. Het pand is binnen volledig gewijzigd. De belangrijkste ruimtelijke ingreep was het slopen van een plat dak aan de achterzijde om daar patio’s voor woningen te kunnen maken. Er zijn 5 woningen en een utilitaire ruimte gerealiseerd. 3 woningen grenzen aan de nieuwe patio’s. 2 zijn appartementen. Het geheel is zeer energiezuinig, gasloos en zo veel mogelijk met circulaire materialen uitgevoerd. Mede het laatste leidde door de maximale maat van de daarvoor gekozen gevelpanelen in de nieuwe patiogevel ook tot de daar zichtbare en op de bestaande gevelstructuur lijkende opbouw daarvan; maar dan in een eigentijdse uitvoering. In de vernieuwde buitengevels zijn de door de omvorming nodige wijzigingen met zo veel mogelijk respect voor de bestaande opbouw ingepast. Zo zijn (in latere jaren toegevoegde/gewijzigde) bedrijfsdeuren in de rechterzijgevel door vullingen die de contouren daarvan zichtbaar laten, vervangen. In de voorgevel is op de begane grond een latere gevelwijziging weer teruggebracht naar een eigentijdse versie van de oorspronkelijke opzet. Vermeldenswaard is dat een oorspronkelijke betonluifel als restant nog in een ombouwluifel aanwezig was. Deze kon daardoor weer naar de oorspronkelijke toestand worden gereconstrueerd..