Waarom een schetsontwerp zonder kosten?

Als het schetsontwerp goed valt is een belangrijke eerste stap in het bouwproces gezet. Dan blijkt tegelijkertijd ook of de samenwerking klikt. Het schetsontwerp bestaat uit plattegronden, gevels en 3D afbeeldingen. Tegelijkertijd krijgt u een globale raming van de bouwkosten. Dit schetsontwerp kan ik u voor een woning aanbieden bij nieuwbouw en een ingrijpende verbouwing.

Het ontwerp

Bouwen is voor veel mensen een nieuw en vaak onoverzichtelijk gebeuren. Er komen zo veel nieuwe dingen naar voren. Ik vind het plezierig om mensen in dat proces behulpzaam te zijn.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Een eerste gesprek kan naar wens bij u thuis of in mijn pand plaatsvinden. Daarbij bespreken we wat uw wensen en eisen zijn, kunnen we bekijken wat de gemeente eist en wat de mogelijkheden van uw kavel zijn.

Het vervolg

Natuurlijk hoop ik dat u na afloop van deze werkzaamheden zo tevreden bent dat u verder met mij in zee wilt gaan voor het vervolgtraject, hoe dit er ook uit ziet. Dit kan variëren van een vergunningaanvraag tot en met een bouw met prijsopgaven door meerdere aannemers (aanbesteding), begeleiding/toezicht tijdens de de bouw en oplevering.

U kunt contact opnemen met het formulier, ook kunt u een email sturen of bellen naar 074 242 99 31.