Renovatie gevel Telgenflat

De Telgenflat, opgezet als een kantoor- en winkelflat, is omgevormd tot een gebouw met woonstudio’s. Het gebouw is een gemeentelijk monument uit de Wederopbouwtijd. Bij de functiewijziging zijn ook de verdiepinggevels gerenoveerd, de begane grond is van een andere eigenaar.

In de loop van de tijd is het uiterlijk door enkele verbouwingen flink veranderd. Een grote wens van de gemeente was om de gevel, met inachtneming van de nieuwe functie, weer zo veel mogelijk richting de originele opzet te wijzigen. In verband met het budget was niet alles mogelijk.

Een heel belangrijk structureel element in de oorspronkelijke opzet was het feit dat de gevel van de eerste verdieping terug lag ten opzichte van de er boven en beneden liggende gevels. Daardoor “zweefde” de bovenbouw boven de eerste verdieping. Bij de renovatie is het gelukt de gevel weer terug te plaatsen. Daarbij zijn ten behoeve van de er achter liggende studio’s zo transparant mogelijk terrashekken geplaatst.

Naast deze verbetering is ook een ander belangrijk punt aangepakt. Dat betreft de transparantie van de gevels. Deze waren, tussen het raster van betonnen kolommen en vloeren, volledig transparant. In verband met het budget bleek het plaatsen van nieuwe, transparante, kozijnen niet mogelijk. Daarop is gedaan wat in de bestaande kozijnen mogelijk was, het transparant maken van de bovenstrook daarin. Ook zij daarin, zo onopvallend mogelijk, vlak in het kozijnvlak liggende ventilatieroosters opgenomen.