De wijk Dalmeden in Hengelo heeft een landelijke uitstraling met een Twents karakter. Deze woning heeft overkomstig een rechthoekige plattegrond, een lage gootlijn en een eenvoudige kap. Zij profiteert zo veel mogelijk van haar ligging aan een groengebied door een open karakter met veel glas tot aan de grond. Een heldere steen in twee nuances, antracietkleurige boeidelen en pannen gecombineerd met gebroken witte kozijnen leveren een terughoudend maar toch levendig beeld op.

Deze woning is met volledige bouwbegeleiding gerealiseerd: kostenraming, werktekeningen, bestek, aanbesteding, gunning, directievoering, toezicht, oplevering.