Deze woning past in een rij woningen die allemaal met een gelijke goothoogte, dakhelling en baksteenkleur (rood genuanceerd) zijn gebouwd, Zij vormen daardoor een een harmonisch geheel waarbij iedere woning zijn eigen karakter houdt door de verdere invulling.