Op een kavel in een binnenhoek is een oplossing gekozen die zo optimaal mogelijk gebruik maakt van het zich naar achteren verbredende perceel en de bezonning. Het uitgangspunt van de woning is eigenlijk een heel eenvoudige kubus.