Multifunctioneel gebouw Hengelo

Een instelling in Hengelo had behoefte aan een een multifunctioneel gebouw. Daarin zouden onder andere bijeenkomstruimten en een kantine een plaats moeten krijgen. Door de mogelijkheid een geschikt ander pand te kunnen verwerven is het bij een schetsontwerp gebleven.

Het gebouw grenst aan een doorgaande weg waarbij de toegang echter aan de achterzijde is. Aan deze achterzijde bevinden zich enkele gebouwen. Om hier een samenhang van de gebouwen te krijgen is bij de materialisatie aansluiting op deze bestaande gebouwen (baksteen) gezocht. Aan de zijde van de doorgaande weg was daarentegen behoefte aan een eigentijds en krachtig beeld. Hierdoor heeft het gebouw twee volstrekt verschillende kanten. Bij de ontmoeting van voor- en achterkant in de zijgevels zijn neutrale, van veel glas voorziene en verdiept gelegen tussenleden  toegepast. Het geheel blijft daardoor een samenhangend en helder gebouw.

De gevel aan de doorgaande weg is in verband met zoninstraling én om een krachtig beeld te krijgen, op de verdieping van een schoepenzonwering aan de buitenzijde voorzien.