Maximale kapverhoging binnen bestemmingsplan waardoor een bruikbare tweed verdieping is ontstaan. De kapverhoging is heel natuurlijk, valt nauwelijks op. Op de foto van het gootdetail ziet u een rollaag ter plaatse van de overgang van bestaand naar nieuw metselwerk.