De woning is grondig aangepakt. Gevels, dak en vloer zijn geïsoleerd. De beganegrondvloer is van vloerverwarming voorzien. De keuken was een aparte ruimte, diagonaal tegenover de entree/het trapportaal. Zij is nu achter de entree/het trapportaal geplaatst en open gemaakt. Hierdoor is een heel ruimtelijke woonkamer ontstaan.