U krijgt een bouwkavel!

Gefeliciteerd met uw bouwkavel. Nu kan het echte werk beginnen; het huis.

Vroeg beginnen, de voorbereiding

In een vroeg stadium kan ik u een gratis en vrijblijvend gesprek aanbieden waarin we kijken naar (als dat van toepassing is) de kavelvoorkeur, de bouwmogelijkheden daarvan, de bezonning en bestemmingsplanvoorwaarden op de aangrenzende terreinen.
Dat is in feite de fundering waarop u gaat bouwen en daarom erg belangrijk.

De kosten

Volgend op of in het gesprek kan ik u een indicatie geven van wat de kosten zouden zijn als u mij als architect in zou schakelen.

Meer dan ontwerpen

Het is niet altijd voor iedereen duidelijk, maar een architect, in ieder geval ik, kan alles doen behalve zelf bouwen.
De werkzaamheden waarvoor u mij kunt inschakelen zijn ter uwer keuze. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die verbonden zijn aan het bouwen van een nieuw huis.

De omgevingsvergunning

Om te kunnen bouwen is minimaal een Omgevingsvergunning nodig. Daarvoor zijn een ontwerp en de uitwerking daarvan tot een formele aanvraag nodig. Dit is normaliter ook het minimale wat ik doe.
De aanbesteding

Daarboven besteed ik ook vaak een woning aan. Dat houdt in dat ik de tekeningen voor de aanvraag opwerk, er een strakke maar wel volledige omschrijving van de te bouwen woning bij maak en met deze set meerdere (meestal 3 a 4) prijzen van aannemers laat opgeven.

Deze opzet heeft het voordeel dat er echt vergelijkbare prijzen komen en dat u als opdrachtgever volledig de regie in handen houdt. Letterlijk: u geeft opdracht, de aannemer moet het werk exact volgens bestek (= de omschrijving) en tekening bouwen; u koopt dus geen woning van een aannemer en u krijgt prijzen die in concurrentie tot stand zijn gekomen. Dat laatste is een groot voordeel. Bij aanbestedingen ben ik verschillen in prijsopgaven van wel 20% tegengekomen (let wel: aanbesteed op basis van een bestek en uitgewerkte tekeningen).
Stel dat u naar een willekeurige aannemer stapt om een woning naar uw wens te laten bouwen. Als u dan de pech hebt en toevallig een aannemer treft die “hoog in de boom” zit dan kunt u dus misschien tot 20% teveel betalen. Bij een bouwsom van bijvoorbeeld € 250.000,- is dat wel €50.000,. Daarnaast zit zo’n aannemer ook niet in een concurrentiepositie, dus voelt hij wat de prijs betreft ook niet de druk van de markt.

Toezicht

Als u laat aanbesteden dan hoort daar, om er zeker van te zijn dat ook gebouwd en geleverd wordt volgens bestek en tekeningen, ook toezicht op de bouw bij.
Die werkzaamheden doe ik vaak ook, je staat dan voor de opdrachtgever. Veel mensen bouwen vaak maar een, soms twee keer in hun leven en weten niet wat er allemaal komt kijken bij het bouwen.
Natuurlijk kunt u die werkzaamheden ook zelf doen.

Ik hoop dat ik u een enigszins beeld heb gegeven van wat u, mocht u mij willen inschakelen, kunt verwachten. De keuzes maakt u zelf en u bent natuurlijk vrij om zelf offertes op te vragen en de bouwbegeleiding zelf uit te voeren.

Het ontwerp

Over het type woningen dat ik ontwerp het volgende. Ik ben daarin flexibel maar ontwerp, als we voor een bepaalde stijl gaan, wel zo dat deze het krachtigst tot uiting komt. Dus niet alles door elkaar laten lopen en bijvoorbeeld roeden gaan toepassen in een strakke eigentijdse woning.

Onderstaand ziet u voorbeelden van woningen die ik in Hengelo heb ontworpen, vrijstaand en 2-onder-1-kap.

Voorbeelden van woningen elders ziet u onderstaand.

Verbouwen kan ook

Het kan zijn dat u besluit geen nieuwe woning te bouwen maar een bestaande woning te verbouwen. Daarin heb ik veel ervaring, ik probeer altijd zo veel als mogelijk uit de bestaande woning en de situatie te halen. Voorbeelden vindt u onder de link  “Huizen”.