Uitbreiding recreatiecentrum Bavelds Dennen te Denekamp

Voor dit recreatiecentrum is een plan ontwikkeld met onder andere een nieuwe hotelvleugel. Dit is nooit gerealiseerd. Vooruitlopend hierop is in stijl met de boerderijvormen waaruit het centrum bestaat, een uitbreiding van het restaurant tot stand gekomen.