Huisvesting Research & Design Center Foseco in Enschede

Foseco, onderdeel van de beursgenoteerde onderneming Vesuvius, heeft ten behoeve van haar internationale ontwikkelingswerk op het gebied van gieterijbenodigdheden en -diensten een nieuw R&D Center opgericht.
Bij dit project ben ik van start tot finish betrokken geweest:
hulp bij het opstellen van een Programma van Eisen, huisvestingsalternatieven met kostenconsequenties, locatiekeuze, architectenwerkzaamheden (bouwkundig ontwerp, integratie uitbestede installatie- en laboratoriuminrichtingsontwerpen, aanvraag Omgevingsvergunning en doen Milieumelding, schrijven bouwkundig bestek, integratie uitbestede installatie- en laboratoriuminrichtingsbestekken, maken begrotingen, aanbesteding, gunning), directievoering, toezicht en oplevering.
Het gekozen huisvestingsalternatief is de aankoop en verbouwing van het onderstaande pand.
De verbouwing behelsde het realiseren van twee, in een later stadium eventueel drie, lagen met laboratoria in de hoge bedrijfshal, het aanpassen van het resterende deel van de hal voor een testgieterij en de herinrichting van de kantorenvleugel.

Bij het project heb ik ook het het ontwerp van de tuininrichting verzorgd.